kulturni magazin

Broj #19-22

2010 Gordogan 19-22 000 naslovnaBROJ 19-22 (63-66) • zima-jesen 2010 • godište VIII (XXVII)

SADRŽAJ

NOVI BROJ I ISPRIKA ČITATELJIMA

SPECTATOR
Boris Beck: Riječi na točkice

POEZIJA
Geoffrey Hill (prir. i prev. Nenad Ivić)

HRVATSKI APARTHEID (2)
Interview: Lovorka Kušan o presudi Evropskoga suda za ljudska prava iz Strasbourga prema kojoj Hrvatska rasno diskriminira Rome

J. G. BALLARD (prir. Ivan Ott)

Christopher Hitchens: Katastrofičar – opsjednuta znanstvena fantastika J. G. Ballarda
J. G. Ballard: Tajna autobiografija J. G. B.-a
J. G. Ballard: Smrtonosni pad
Ivan Ott: J. G. Ballard

DANICA JOSIPOVIĆ
Josip Horvat: Izdajica, lopov Danica Josipović

Stjepan Ćosić: Horvat Horvatom

KATOLIČKA CRKVA
Ladislav Tadić: Kontinuitet regresije: volja za moć i antisemitizam u Katoličkoj crkvi

Hans Küng: Otvoreno pismo katoličkim biskupima cijelog svijeta u povodu pet godina Benedikta XVI

IZLET U NDH
Božidar Violić: Izlet u NDH

EGZODUS IZ AUSTRALIJE
Vori Lalić (Walter F. Lalich): Egzodus iz Australije u doba Hladnoga rata: povratak hrvatskih iseljenika iz Australije brodovima Partizanka i Radnik godine 1948-1949.

Darko Suvin: Memoari jednog skojevca: Cuvier i suhe kosti, 1945-1951.

BOGDAN RADICA (2)
Josip Pandurić: Caf caf caf Radičina nadripisara: odgovor Nikici Mihaljeviću (reakcija na članak u broju 15-18)

KAZALIŠTE
Interview: Frédéric Fisbach odgovara na pitanja Gordane Vnuk
Kazalištu je teško biti suvremeno

KRONIKA
Cameron Abadi:
Neda je živa – kako je smrt Nede Agha-Soltan zauvijek promijenila život Nede Soltani

Christopher Hitchens: Rakov obrat

IN MEMORIAM: Christoph Schlingensief

Christoph Schlingensief: Svejedno ću napraviti operno selo
(ulomak intervjua)

Diébédo Francis Kéré-Schlingensiefov arhitekt o izgradnji opernoga kazališta u afričkoj Burkini Faso

Gordana Vnuk: Christoph Schlingensief (sjećanje u povodu smrti)

RECENZIJE

Vesna Cvitaš o Ivani Simić Bodrožić (Hotel Zagorje)

Enver Kazaz o Selvedinu Avdiću (Sedam strahova)

Vesna Cvitaš o Kevinu Vennemannu (Pokraj Jedenewa)
Prilog: razgovor s Vennemannom

Nenad Ivić o prvom hrvatskom izdanju Edwarda Gibbona (Slabljenje i propast Rimskoga carstva)

Jelena Knešaurek Carić o Blagoju Bersi (Dnevnik i uspomene)

Nenad Ivić o Srećku Horvatu i Igoru Štiksu (Pravo na pobunu)

Christopher Hitchens o B. R. Myersovoj monografiji o Sjevernoj Koreji (Najčišća rasa)
prilog: razgovor s B. R. Myersom

Milan Ðorđević o Dragoljubu Todoroviću (Bilans srpskog termidora)

Mile Babić o Danielu C. Dennettu (Kraj čarolije – religija kao prirodna pojava)

Ladislav Tadić o Miloradu Ekmečiću (Dugo kretanje između klanja i oranja) i Juri Krištu (Riječ je o Bosni)

Johann Hari o Richardu Toyeu (Churchillovo carstvo)

Una Bauer o Anji Maksić Japundžić (Dijalozi o Gavelli)

Nenad Polimac o Pavlu Leviju (Raspad Jugoslavije na filmu)

Dean Šoša o Mimi Simić (Otporna na Hollywood) i Srećku Horvatu (Budućnost je ovdje – svijet distopijskog filma)

IZ UREDNIŠTVA

 

 

Save

Save

Komentiranje je zatvoreno.