kulturni magazin

Biblioteka Gordogan

2015 Ladislav Tadić, Bibliografija Gordogana 1979-2013

2015-05-15 Tadic Bibliografija Gordogana 1-1 6MB

 

2014 Nenad Ivić, Grč sirene: stihovi u Gordoganu 2003-2013

2014-07-14 Ivic POEZIJA korice DEF

2014-07-10 Ivic Grc sirene s naslovnom

2009 Nenad Ivić, Napulj i druga imaginarna mjesta

Skinite pdf teksta i korica ovdje:

2009 Nenad Ivic Napulj i druga imaginarna mjesta

2009 Nenad Ivic Napulj korice

2006 Josip Horvat, Pobuna omladine

Naslovnu stranicu pogledajte ovdje (.pdf format):

2006 Josip Horvat Pobuna omladine pdf

2004 Lasić – članci, razgovori, pisma

Priznati svoje nesnalaženje vrhunac je intelektualno-moralne smionosti, a ostalo je uglavnom prevara.
Miroslav Krleža (u razgovoru s Predragom Matvejevićem, «Vjesnik». 3. ožujka 1973.)

Ako bih o slijedećemu stoljeću nešto trebao predvidjeti, tada bih se odvažio predvidjeti kako će jedna od sablasti koja će se nadviti nad njega biti sablast identiteta.
Branko Matan (u anketi «Zareza»: Maleni smo prema stoljećima, 20 siječnja 2000.)

…>>