kulturni magazin

Popis donatora, 20. 3. 2019

1. Aleksandra Brnetić, 13. 2. 2018. 300 kn
2. Maja Adžija, 19. 3. 2018. 160 kn
3. DAF (Zoran Senta), 11. 4. 2018. 200 kn
4. Nenad i Lidija Kacian, 12. 4. 2018. 1000 kn
5. Branko Mijić, 12. 4. 2018. 100 kn
6. Sanjin Sorel, 13. 4. 2018. 100 kn
7. Maja Adžija, 13. 4. 2018. 200 kn
8. Gordana Mrđen, 13. 4. 2018. 200 kn
9. Neven Jovanović, 14. 4. 2018. 500 kn
10. Livija Kroflin, 16. 4. 2018. 200 kn
11. Vesna Ukalović, 16. 4. 2018. 50 kn
12. Vedran Krušvar, 16. 4. 2018. 100 kn
13. Vinko Brešić, 16. 4. 2018. 200 kn
14. Neven Budak, 16. 4. 2018. 100 kn
15. Katarina i Ivan Ott, 17. 4. 2018. 500 kn
16. Alma Prica, 17. 4. 2018. 300 kn
17. Gordana Vnuk, 17. 4. 2018. 200 kn
18. Mirjana Bogdanović, 18. 4. 2018. 1000 kn
19. Mario Bošnjak, 18. 4. 2018. 200 kn
20. anonimna donacija, 18. 4. 2018. 500 kn
21. Giga Gračan (Giga i Janika), 19. 4. 2018. 150 kn
22. Matija Grđan, 23. 4. 2018. 500 kn
23. Ana Babić, 25. 4. 2018. 200 kn
24. anonimna donacija, 25. 4. 2018. 350 kn
25. anonimna donacija, 3. 5. 2018. 500 kn
26. Vanja Matković, 3. 5. 2018. 300 kn
27. anonimna donacija, 11. 5. 2018. 1000 kn
28. Darko Suvin (devizna donacija), 14. 5. 2018. 275 eura
29. Branimir Krištofić, 14. 5. 2018. 200 kn
30. Ivana Pavlić-Renar, 25. 5. 2018. 1000 kn
31. Snježana Banović, 26. 5. 2018. 500 kn
32. Magdalena i Damir Agičić, 27. 5. 2018. 500 kn
33. Božo Kovačević, 28. 5. 2018. 300 kn
34. Mehmed Imširović, 29. 5. 2018. 1000 kn
35. Ginger Sushi (Adriana i Zvonimir Dobrović), 5. 6. 2018. 10 000 kn
36. Naima Balić, 11. 6. 2018. 200 kn
37. anonimna donacija, 11. 6. 2018. 50 kn
38. Nenad Jandrić, 14. 6. 2018. 300 kn
39. Goran Matović, 14. 6. 2018. 300 kn
40. Vilim Matula, 20. 6. 2018. 500 kn
41. Dražen Lalić, 21. 6. 2018. 300 kn
42. Livija Kroflin, 5. 10. 2018. 200 kn
43. Vori i Vanja Lalić, 18. 10. 2018. 1000 kn
44. Nikolina Herceg Kolman, 5. 11. 2018. 50 kn
45. anonimna donacija, 30. 11. 2018. 500 kn
46. Romeo Mihaljević, 16. 1. 2019. 100 kn
47. Goran Pristaš, 24. 1. 2019. 200 kn
48. Bogdan Žižić, 31. 1. 2019. 300 kn
49. Nenad Ilijić , 11. 2. 2019. 200 kn
50. anonimna donacija, 6. 3. 2019. 100 kn
51. Bobo Jelčić, 9. 3. 2019. 200 kn
52. Ninoslav i Daniela Pavić, 12. 3. 2019. 500 kn
53. anonimna donacija (Janika), 15. 3. 2019. 100 kn
54. Tihomir Milovac, 20. 3. 2019. 300 kn

Stanje 20. 3. 2019.

Neven Jovanović je svoju donaciju javno obrazložio: http://nevenjovanovic.github.io/2018/04/16/instambulska/

Evo male bilance: prve dvije donacije uplaćene su samoinicijativno, prije nego što je počelo prikupljanje donacija. Naš poziv objavljen je 11. travnja 2018. i do sada je ukupno prikupljeno 28 010 kn i 275 eura.

Hvala svima.
Branko Matan

Komentiranje je zatvoreno.