kulturni magazin

1911 Val, časopis

Časopis Val, Glasilo hrvatske i srpske napredne omladine, urednik Vladimir Čerina, Zagreb, brojevi 1, 1. 10. 1911. do 4, 15. 11. 1911.

 

Skenirano u okviru rada na predstavi Cefas autora Damira Bartola Indoša i Tanje Vrvilo, koprodukcija Teatra &td, Kuće ekstremnog muzičkog kazališta i festivala Perforacije, praizvedba 30. rujna 2010.

 

Autorima je osnovni poticaj na stvaranje predstave bila knjiga Josipa Horvata Pobuna omladine te temati Gordogana posvećeni Horvatu i nacionalističkoj omladini objavljeni u svescima 6, 7-9. i 10.

Komentiranje je zatvoreno.