kulturni magazin

Popis donatora

1. Aleksandra Brnetić, 13. 2. 2018.            300 kn
2. Maja Adžija, 19. 3. 2018.                160 kn
3. DAF (Zoran Senta), 11. 4. 2018.            200 kn
4. Nenad i Lidija Kacian, 12. 4. 2018.            1000 kn
5. Branko Mijić, 12. 4. 2018.                100 kn
6. Sanjin Sorel, 13. 4. 2018.                100 kn
7. Maja Adžija, 13. 4. 2018.                200 kn
8. Gordana Mrđen, 13. 4. 2018.            200 kn
9. Neven Jovanović, 14. 4. 2018.            500 kn
10. Livija Kroflin, 16. 4. 2018.                200 kn
11. Vesna Ukalović, 16. 4. 2018.            50 kn
12. Vedran Krušvar, 16. 4. 2018.            100 kn
13. Vinko Brešić, 16. 4. 2018.                200 kn
14. Neven Budak, 16. 4. 2018.                100 kn
15. Katarina i Ivan Ott, 17. 4. 2018.            500 kn
16. Alma Prica, 17. 4. 2018.                300 kn
17. Gordana Vnuk, 17. 4. 2018.            200 kn
18. Mirjana Bogdanović, 18. 4. 2018.            1000 kn
19. Mario Bošnjak, 18. 4. 2018.                200 kn
20. anonimna donacija, 18. 4. 2018.            500 kn
21. Giga Gračan (Giga i Janika), 19. 4. 2018.        150 kn
22. Matija Grđan, 23. 4. 2018.                 500 kn
23. Ana Babić, 25. 4. 2018.                200 kn
24. anonimna donacija, 25. 4. 2018.            350 kn
25. anonimna donacija, 3. 5. 2018.            500 kn
26. Vanja Matković, 3. 5. 2018.                300 kn
27. anonimna donacija, 11. 5. 2018.            1000 kn
28. Darko Suvin (devizna donacija), 14. 5. 2018.    275 eura
29. Branimir Krištofić, 14. 5. 2018.            200 kn
30. Ivana Pavlić-Renar, 25. 5. 2018.            1000 kn
31. Snježana Banović, 26. 5. 2018.            500 kn
32. Magdalena i Damir Agičić, 27. 5. 2018.        500 kn
33. Božo Kovačević, 28. 5. 2018.            300 kn
34. Mehmed Imširović, 29. 5. 2018.            1000 kn
35. Ginger Sushi (Adriana i Zvonimir Dobrović), 5. 6. 2018.    10 000 kn

Stanje 6. 6. 2018.

Neven Jovanović je svoju donaciju javno obrazložio: http://nevenjovanovic.github.io/2018/04/16/instambulska/

Evo male bilance: prve dvije donacije uplaćene su samoinicijativno, prije nego što je počelo prikupljanje donacija. Naš javni poziv objavljen je 11. travnja 2018, tj. prije točno osam tjedana.

Ukupno je do sada prikupljeno 22 610 kn i 275 eura.

Hvala svima.
Branko Matan

Ostavi komentar

 
 
 
 
 
*