kulturni magazin

Popis donatora

 

1. Aleksandra Brnetić, 13. 2. 2018.            300 kn
2. Maja Adžija, 19. 3. 2018.                160 kn
3. DAF (Zoran Senta), 11. 4. 2018.            200 kn
4. Nenad i Lidija Kacian, 12. 4. 2018.            1000 kn
5. Branko Mijić, 12. 4. 2018.                100 kn
6. Sanjin Sorel, 13. 4. 2018.                100 kn
7. Maja Adžija, 13. 4. 2018.                200 kn
8. Gordana Mrđen, 13. 4. 2018.            200 kn
9. Neven Jovanović, 14. 4. 2018.            500 kn
10. Livija Kroflin, 16. 4. 2018.                200 kn
11. Vesna Ukalović, 16. 4. 2018.            50 kn
12. Vedran Krušvar, 16. 4. 2018.            100 kn
13. Vinko Brešić, 16. 4. 2018.                200 kn
14. Neven Budak, 16. 4. 2018.                100 kn
15. Katarina i Ivan Ott, 17. 4. 2018.            500 kn
16. Alma Prica, 17. 4. 2018.                300 kn
17. Gordana Vnuk, 17. 4. 2018.            200 kn
18. Mirjana Bogdanović, 18. 4. 2018.            1000 kn
19. Mario Bošnjak, 18. 4. 2018.                200 kn
20. anonimna donacija, 18. 4. 2018.            500 kn
21. Giga Gračan (Giga i Janika), 19. 4. 2018.        150 kn
22. Matija Grđan, 23. 4. 2018.                 500 kn
23. Ana Babić, 25. 4. 2018.                200 kn
24. anonimna donacija, 25. 4. 2018.            350 kn
25. anonimna donacija, 3. 5. 2018.            500 kn
26. Vanja Matković, 3. 5. 2018.                300 kn

Stanje 4. 5. 2018.

Neven Jovanović je svoju donaciju javno obrazložio: http://nevenjovanovic.github.io/2018/04/16/instambulska/

Hvala svima.
Branko Matan

Ostavi komentar

 
 
 
 
 
*